Gullår for Sørby Handel AS. Marginen har ikke vært høyere på seks år.