Eierne av Yasmin Asfaday AS feirer rekordstort utbytte