Inntektene til Kontrast Kantine AS bare vokser, viser regnskapet

foto