Inntektene til Øyvind Ellingsen AS bare vokser, ifølge regnskapet