Malland AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, viser regnskapet