Bratt fall i inntektene til Leangenbukta AS. Sank med 41 prosent.