Inntektene til Trondheim Vask- og Renseri AS fortsetter å stige, viser regnskapet