Inntektene til Fosen AS bare vokser, viser regnskapet