Bensin- og Servicesentret A/S havnet akkurat på riktig side av streken