Klinikk Isis T. Strand AS: Dette er de viktigste 2023-tallene