KR A. Tinnen Eftf AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, ifølge regnskapet