Her er tallene som viser hvordan Nord Consulting AS gjorde det i 2023