Inntektene til Stig Harry AS bare vokser, viser regnskapet