Dette er de viktigste 2023-tallene for DMK Hudklinikk AS