Inntektene til KMC Hamarvik AS fortsetter å stige, ifølge regnskapet