Inntektene til Flowfood AS bare vokser, viser regnskapet

foto