Inntektene til Euroasia AS bare vokser, viser regnskapet

foto