Kraftig inntektshopp for Nordenfjeldske Development Services AS