Årsregnskapet 2023: Jubeltall for Advokatfirmaet Lag AS