Inntektene til Kurs & Kontrolltjenester AS bare vokser, ifølge regnskapet