Årsresultatet til Retura TRV AS i havn. Eieren tok ut millionutbytte.

foto