Bratt fall i inntektene til Byggmester Bugge AS. Sank med 38 prosent.