Gullår for Spectrumbygget AS. Marginen har ikke vært høyere på 19 år.