Her er tallene som viser hvordan Østbyen Eiendom AS gjorde det i 2022

foto