Regnskapet til Kvikne-Rennebu Kraftlag AS er i havn