Bratt fall i inntektene til Coop Sør-Helgeland Eiendom AS. Sank med 41 prosent.

foto