Eksplosiv økning i inntektene til Rosted Energi Rosten AS