Frode Sørgård AS havnet akkurat på riktig side av streken