Inntektene til Valsøya Fjordcamping AS bare vokser, viser regnskapet