Inntektene til HK Marked AS bare vokser, viser regnskapet

foto