Inntektene til Torgardstrøa 5-7 AS bare vokser, viser regnskapet