Kraftig inntektshopp for Husbyåsen Utbyggingsselskap AS