Inntektene til Heatexp AS bare vokser, viser regnskapet