Inntektene til Stillasmontør AS bare vokser, viser regnskapet

foto