Bratt fall i inntektene til Øvre Bergsvingen 9 AS. Sank med 29 prosent.

foto