Inntektssvikt, men Dulles Trafikkskole AS går fremdeles så det griner