Inntektene til Mesterkonsult AS bare vokser, ifølge regnskapet