Inntektene til Tanngarden Trondheim AS bare vokser, viser regnskapet