Inntekter og resultat går ned - men bobilbedriften i Trondheim er likevel superlønnsom