Eierne av Bilsenteret Namsos AS tok ut 3 millioner kroner i utbytte. Det er høyeste beløp siden 2004.

foto