Inntektene til Trøndelag Gass AS bare vokser, viser regnskapet