AS Elgeseterg 26: Dette er de viktigste 2022-tallene

foto