Torvik Fjellsprengning AS havnet akkurat på feil side av streken