HD Plan & Arkitektur AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, ifølge regnskapet