Inntektene til By Bygg Verdal AS bare vokser, viser regnskapet