Inntektene til Trønderservice AS bare vokser, viser regnskapet