Byggtorget Fillan AS: overskudd for første gang siden oppstart