Inntektene til Hustad Møbler Verdal AS bare vokser, viser regnskapet

foto