Bratt fall i inntektene til R. S. Stål AS. Sank med 33 prosent.