Her er tallene som viser hvordan Karo Transport AS gjorde det i 2022